Menu

Sorø Frejas Børnepolitik

Fodboldklubben Sorø Freja Børnepolitik

Senest revideret 14. december 2022

Emne

Beskrivelse

Ansvarlig

Børnepolitik for

Sorø Freja

Denne Børnepolitik gælder for alle børnespillere i Sorø Freja fra 3 – 11 år, (til og med U12).

Børne- og Unge-udvalget (B/U-udvalget) har udarbejdet børnepolitik og er ansvarlig for at vedligeholde og udvikle den.

Bestyrelsen for Sorø Freja har godkendt politikken.

Under de enkelte emner er anført, hvem der i det daglige er ansvarlig for, at politikken efterleves: Bestyrelsen, B/U-udvalget, holdansvarlige i bestyrelsen, (holdansvarlig), børneudviklingstræner (BUT), træner og kasserer.

Bestyrelsen

B/U-udvalget

Sorø Frejas værdier: Venskab, respekt, engagement

Sorø Frejas værdier – Venskab, Respekt, Engagement – gælder uændret

Sorø Freja forventer, at alle i og omkring klubben, dvs. spillere, ledere, forældre m.fl., lever op til vores værdier Venskab, Respekt, Engagement i omgangen med hinanden til træning, ved kamp og i forhold til modstandere, dommere og gæstetilskuere mv.

Bestyrelsen

B/U-udvalget

Holdansvarlig

Træner

DBU Børneklub

Sorø Freja tilslutter sig DBU Børneklub og har indgået samarbejdsaftale med DBU Sjælland

Med denne tilslutning vil Sorø Freja prioritere børnefodbold både økonomisk og organisatorisk. Klubben tilslutter sig og vil efterleve DBU’s Børnesyn med de 12 rettigheder og 10 børneløfter. (Link: dbu.dk, Børnefodbold).

Bestyrelsen

Trænere/uddannelse af trænere

Trænere og uddannelse af trænere

Alle trænere og gerne assistenttrænere for børnehold skal i det første år som træner gennemgå DBU UEFA C1 kursus. Trænere/assistenttrænere opfordres til at gennemgå de øvrige C kurser efter nærmere aftale med klubben og deltage i andre uddannelses- og udviklingsaktiviteter for børnetrænere, (fx DBU’s trænerdag eller lignende). Klubben betaler trænerkurserne.

Klubben tilknytter en børneudviklingstræner (BUT) som sparringspartner for børnefodboldtrænerne.

B/U-udvalget

BUT

Træning

Udgangspunktet for børnefodboldtræning er DBU’s Aldersrelateret Træning Koncept

Sorø Freja tilstræber, at træning af børn tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende Aldersrelateret Træning Koncept, (ATK).

BUT

Træner

Organisering af træningsgruppe

Til hver træningsgruppe (stamhold) tilknyttes træner og assistenttræner

Det tilstræbes, at der til hver træningsgruppe (stamhold) tilknyttes mindst 1 uddannet træner, (C1 eller højere niveau) og en eller flere assistenttrænere, så der er en træner/assistenttræner pr. 10 - 12 spillere.

Efter behov og/eller ønske fra træner kan der tilknyttes en holdleder til hvert hold/træningsgruppe.

B/U-udvalg Holdansvarlig

Alle spiller kamp

Alle børn skal tilbydes at spille kamp

Alle børn skal tilbydes at spille kamp, fx 2 – 4 gange om måneden. Spillerne har ret til at vælge til og fra.

Det skal tilstræbes, at alle får lige meget spilletid i den enkelte kamp, ved at spilletiden fordeles bredt ud til alle spillere uanset den enkeltes fodboldmæssige niveau.

Træner

Børneattest

Lovpligtig børneattest indhentes for alle trænere og ledere

Bestyrelsen har besluttet, at der for alle trænere og ledere i Sorø Freja indhentes en børneattest, uanset om man er børnetræner eller ej.

Indeholder attesten påtegninger, kan den pågældende ikke være træner/leder i klubben.

Attesten indhentes ved start som træner/leder i klubben, og fornyet indhentning sker med passende mellemrum.

Dømmes træneren/lederen for forhold, som ville indgå på en børneattest, er træneren/lederen forpligtet til at meddele dette til klubben.

Kasserer

Omklædning før og efter fodbold

Omklædning i klubben før og efter fodbold styrker fællesskabet, men er  frivilligt for det enkelte barn

Bestyrelsen opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til, at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre. 

Drenge og piger klæder altid om hver for sig. 

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene. 

Det prioriteres, at der er en voksen, som venter udenfor, mens børn klæder om og bader.  

I praksis betyder det, at træningstiden blot forlænges med fx 15 minutter i hver ende, og på den måde kan omklædning være en integreret del af træningen. 

Den enkelte spiller bestemmer selvfølgelig selv, om hun/han rent faktisk vil klæde om og være en del af fællesskabet i de 15 minutter eller ej. 

Træner

 

Voksne i omklædningsrum

Ingen voksne er alene med et enkelt barn eller få børn i omklædningsrum 

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i klubben. Det betyder, at voksne ikke må opholde sig på to-mands hånd med et barn i klubbens omklædningsrum.

Spillersamtaler bør finde sted, hvor andre kan se med, og skadesbehandling bør aldrig foregå i enerum.

B/U-udvalg

Træner

Holdopdeling, gruppedynamik og differentiering

Holdopdeling, gruppedynamik og differentiering sker for at styrke børns udvikling

Børn udvikler sig i individuelle ryk. Børn er ikke lige interesseret i eller lige dygtige til fodbold på en og samme tid, men de er alle lige vigtige og har ret til udvikling. Derfor er det godt for børnene, at hold og grupper (til træning) dannes ud fra forskellige kriterier på skift for netop at tage hensyn til børns forskellige fodboldmæssige og sociale færdigheder, interessegrader og udviklingspotentiale. 

Træneren skal gøre brug af differentiering og efterleve løfte herom i DBU’s Børnesyn.

Der kan på skift dannes grupper ud fra kriterier som: Venner/veninder, fagligt niveau, træningsparathed, sociale kompetencer, at nogen har mere brug for vejledning end andre, fokus på selvtræning, træne samarbejde og spiludvikling, træning uden voksenstyring osv. 

Træner i samarbejde med

BUT

Konkurrence

Konkurrence anvendes med et udviklende fokus (DBU’s Børneløfte #10) 

Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab.

Derfor skal konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især.

Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen.

Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et tab af ansigt eller respekt. 

Træner i samarbejde med BUT

 

Kommunikation ved brug af KampKlar og FaceBook

Kommunikation mellem træner og spillere og forældre sker ved brug af KampKlar og Facebook

Frivillige trænere har ret til fritid og til ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og forældre.

Derfor er det klubbens holdning, at skriftlig kommunikation foregår via KampKlar. Det er ok at oprette en billeddelingsgruppe på sociale medier, men træneren skal ikke være aktiv på gruppen ud over eventuelle småting. 

Al tilmelding til aktiviteter, (træning, kamp, spillermøder mm.) skal ske via KampKlar, så vi kan sikre, at alle spillere er indmeldt i klubben, og at alle spillere/forældre modtager aktivitetstilbuddene.  

Facebook må bruges til billeder af holdets aktiviteter og hurtige beskeder. 

Når man som barn gerne vil ind i fodboldens fællesskab, har man ret til at blive en del af hele fællesskabet, dvs. også digitalt fra dag ét både fysisk og digitalt, så barn/forældre oplever at blive taget godt imod, og så træneren på en nem måde kan administrere aktiviteter omkring holdet og vide, at alle spillere/forældre modtager beskederne.

Træner

B/U-udvalg

Kommunikation på sociale medier - generelt

Kommunikation på sociale medier som en del af fællesskabet - generelt

Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for børnene. Men det er vigtigt, at de sociale medier ikke bliver platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Der skal altid holdes i en ordentlig og positiv tone. 

Det enkelte hold eller den enkelte årgang opfordres til at udpege en ansvarlig, som uploader historier til klubbens fælles eksterne side, så der kan sikres balance i promoveringen. 

Bestyrelsen

B/U-udvalget

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal holdes ude af omklædningsrum 

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædnings-faciliteter uden bekymringer for tændte kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må mobiltelefoner aldrig anvendes under omklædning/i omklædningsrum.    

Træner

Mobning

Procedure ved henvendelser om mobning, herunder digital mobning 

Ved mobning sætter træner i samarbejde med holdansvarlig dette i gang:  

·         Undersøger i første omgang, hvad der er i spil  

·         Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt  

·         Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)  

·         Følger op på situationen løbende  

Er situationen stadig ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelse/bestyrelsesformand inddrages, og der udpeges en tovholder. 

Træner

Holdansvarlig

B/U-udvalget

Bestyrelsen

Overnatning

Retningslinjer for overnatningsarrangementer i klubben og ved stævner 

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal der være styr på forholdene i forbindelse med overnatning i regi af klubben. Der skal altid være mindst 2 voksne sammen med børnene i forbindelse med overnatning, og det skal altid være mindst 1 voksen af samme køn som børnene. 

Træner

B/U-udvalget

Fysisk kontakt

Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt 

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til eventuelle fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt. 

Det er ok at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er ok at trøste. 

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).  

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.  

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke, hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der vil straks blive handlet på det fra trænerens/holdansvarliges/bestyrelsens side.

Træner

Holdansvarlig

B/U-udvalget

Bestyrelsen

Forældremøder

Afholdelse af forældremøde eller andet arrangement på hvert stamhold

Det tilstræbes at holde mindst et forældremøde eller andet arrangement for forældrene om året på hvert stamhold.

Træner

B/U-udvalget

Revision af børnepolitik

Børnepolitikken tages op til revision den 1. oktober 2023 og derefter hvert andet år/efter behov.

B/U-udvalget

Bestyrelsen

                                   

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trakfifmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Luk